Dechreuwyd cynnal y rhain i ddechrau ar ôl cael grant gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Bellach mae ein Diwrnodau Gwneuthurwyr bob dydd Gwener rhwng 10am a 4pm wedi bod yn cael eu cynnal am flwyddyn!

Yn 1909, yn fuan ar ôl agor Ysgol Pentredwr am y tro cyntaf, tynnwyd llun o holl drigolion y pentref.

Yn 1999, yn union cyn y mileniwm newydd, trefnwyd llun arall yn yr un fan ym muarth yr ysgol.

Ac fe wnaethon ni hyn eto yn 2019!

Mae Cymuned Pentredwr wedi dyfeisio ffordd o barhau gyda rhai o’r gweithgareddau cymdeithasol gwerthfawr a fyddai’n cael eu cynnal yn y ganolfan gymuned yn arferol, ond nad ydynt wedi bod yn digwydd ers i’r cyfyngiadau symudiadau ddod i rym ym mis Mawrth.

O ddechrau Mai bydd boreau coffi, dosbarthiadau ioga a ffitrwydd ynghyd â chwisiau, dosbarthiadau celf, gwersi coginio, grwpiau llyfrau ac anerchiadau’n cael eu cynnal trwy gyfrwng Zoom a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill.

Byddwn yn defnyddio ein tudalen Facebook a’n gwefan ar gyfer bwcio ac fel man cael gwybodaeth, ynghyd â chylchlythyr wythnosol y gellir ei argraffu ar gyfer y rhai ohonom ni heb gysylltiad di-wifr.
Fel pentref gwledig mae’r cyfyngiadau wedi achosi ynysu ychwanegol sydd wedi cael effaith mawr ar ein cymuned a gobeithiwn y gwnaiff y prosiect hwn helpu ein cymuned i gysylltu gyda’i gilydd unwaith eto.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

FaLang translation system by Faboba