Our Annual Ffair Nadolig is on Sunday November 26th 10-3

Come and browse our collection of varied stalls.

Many gifts and items have been made by local skilled crafters so why not do some of you Christmas shopping with us or just treat yourself. Individual sellers will be highlighted on our Facebook page in the run up to the event.  No fee for entry, but we would really appreciate you buying a raffle ticket on arrival.

We do have card reader facilities at Hwb Pentredŵr, but suggest you do bring some cash along too...just in case!  Refreshments will be available if you need a drink or something to eat.


Mae ein Ffair Nadolig Blynyddol ar Ddydd Sul Tachwedd 26ain 10-3

Dewch i bwa ein casgliad o stondinau amrywiol.

Mae llawer o anrhegion ac eitemau wedi'u gwneud gan grefftwyr medrus lleol felly beth am wneud rhai ohonoch chi'n siopa Nadolig gyda ni neu dim ond trin eich hun. Bydd gwerthwyr unigol yn cael eu hamlygu ar ein tudalen Facebook yn y cyfnod cyn y digwyddiad. Dim tâl mynediad, ond byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe baech yn prynu tocyn raffl wrth gyrraedd. Mae gennym ni gyfleusterau darllen cardiau yn Hwb Pentredwr, ond rydyn ni'n awgrymu eich bod chi'n dod ag arian parod gyda chi hefyd...rhag ofn! Bydd lluniaeth ar gael os oes angen diod neu rywbeth i'w fwyta.

FaLang translation system by Faboba