Help us raise funds for the rebuilding work at the community centre by subscribing to our fundraiser.

With the help of the National Lottery Heritage Fund, the Pentredŵr community has written a book covering the history of all of the houses in the Pentredŵr area. With over 250 pages of maps, pictures, historic records, and descriptions, the book is composed of contributions by almost 80 members of the community under the editorial stewardship of David Crane.

Our Annual Ffair Nadolig is on Sunday November 26th 10-3

Come and browse our collection of varied stalls.

We are raising match-funding for our Calon Pentredŵr project via gofundme https://www.gofundme.com/f/calon-pentredwr

Calon Pentredŵr is a plan to enhance our outdoor space by repairing the retaining walls so that we can make better use of our beautiful surroundings.

Mae Cymdeithas Cymuned Pentredwr a’r Cylch yn elusen ac mae’r cyfleuster ym Mhentredwr yn darparu lle i’r gymuned gyfarfod a chynnal digwyddiadau. Diolch i gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mae gwaith adeiladu sylwed-dol wedi’i gwblhau’n ddiweddar yng Nghanolfan Gymuned Pentredwr.

Digging at Pentredwr Community Centre

Pentredwr Community Association has been fortunate to get Lottery Funding. Firstly, to modernise the building and secondly, to repair and improve the grounds. So, thank you to anyone who buys Lottery tickets.

Dechreuwyd cynnal y rhain i ddechrau ar ôl cael grant gan Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych. Bellach mae ein Diwrnodau Gwneuthurwyr bob dydd Gwener rhwng 10am a 4pm wedi bod yn cael eu cynnal am flwyddyn!

Yn 1909, yn fuan ar ôl agor Ysgol Pentredwr am y tro cyntaf, tynnwyd llun o holl drigolion y pentref.

Yn 1999, yn union cyn y mileniwm newydd, trefnwyd llun arall yn yr un fan ym muarth yr ysgol.

Ac fe wnaethon ni hyn eto yn 2019!

Mae Cymuned Pentredwr wedi dyfeisio ffordd o barhau gyda rhai o’r gweithgareddau cymdeithasol gwerthfawr a fyddai’n cael eu cynnal yn y ganolfan gymuned yn arferol, ond nad ydynt wedi bod yn digwydd ers i’r cyfyngiadau symudiadau ddod i rym ym mis Mawrth.

O ddechrau Mai bydd boreau coffi, dosbarthiadau ioga a ffitrwydd ynghyd â chwisiau, dosbarthiadau celf, gwersi coginio, grwpiau llyfrau ac anerchiadau’n cael eu cynnal trwy gyfrwng Zoom a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol eraill.

Byddwn yn defnyddio ein tudalen Facebook a’n gwefan ar gyfer bwcio ac fel man cael gwybodaeth, ynghyd â chylchlythyr wythnosol y gellir ei argraffu ar gyfer y rhai ohonom ni heb gysylltiad di-wifr.
Fel pentref gwledig mae’r cyfyngiadau wedi achosi ynysu ychwanegol sydd wedi cael effaith mawr ar ein cymuned a gobeithiwn y gwnaiff y prosiect hwn helpu ein cymuned i gysylltu gyda’i gilydd unwaith eto.

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

FaLang translation system by Faboba